انرژی های خورشیدی پیشگامان

ارتباط با ما

آدرس شرکت

شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان:

یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان بوعلی، ساختمان پیشگامان، طبقه دوم.

 

کدپستی:

۸۹۱۶۸۷۶۵۹۱

شماره تماس

مدیریت:

۰۳۵-۳۱۰۲۹۱۰۰

بهره برداری:

۰۳۵-۳۱۰۲۹۰۱۰

۰۳۵-۳۸۲۶۱۴۵۲

فنی:

۰۳۵-۳۱۰۲۹۰۰۱

امور مالی:

۰۳۵-۳۱۰۲۹۰۰۳

فاکس

۰۲۱-۸۹۷۷۹۵۸۵

وب سایت

 solar.pishgaman.com

ایمیل

Company: solar@pishgaman.com

Management: ezabady@pishgaman.com